WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

MANUFACTURING OF INDUSTRIAL PARTS - AUTOMOTIVE INDUSTRY, MEDICINE, EQUIPMENT

INDUSTRIĀLO DETAĻU IZGATAVOŠANA – AUTOINDUSTRIJA, MEDICĪNA, IEKĀRTAS

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ – АВТОИНДУСТРИЯ, МЕДИЦИНА, ОБОРУДОВАНИЕ

EN: The method of thermoforming most commonly used in production of vehicle parts, vehicle body and various parts of equipment of any complexity according to the individual customers’ needs. Most often used materials - ABS, polystyrene, PET. The thickness of the material is from 1 to 5 mm. The parts can be manufactured with preprinting and its precise placement on the three-dimension model of the product.

LV: Ar termo-formēšanas metodi tiek izgatavotas auto detaļas, korpusi un dažādas sarežģītības iekārtu daļas atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām. Visbiežāk pielietojamie materiāli – ABS, polistirols, PET. iāla biezums

– no 1 līdz 5mm. Detaļas var tikt izgatavotas ar druku un tās nokļūšanu apjomīgā.

RU: Методом термоформования изготавливаются детали машин, корпусов и различных частей оборудования любой сложности по индивидуальным потребностям заказчика. Чаще всего применяемые материалы – АБС, полистирол, ПЭТ. Толщина материала – от 1 до 5мм. Детали могут быть изготовлены с предварительной печатью и ее попаданием в объемную модель изделия.