WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

PRODUCT PACKAGING

PRODUKTU IEPAKOJUMS | УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

EN: We produce food product packaging that is durable and affordable. Before crafting a prototype, our design specialists will first ask you about what type of product you are packaging, whether the packaging will be used to contain multiple products. The minimum production run is 100 pcs. In production are used materials, such as PVC, PETg, polystyrene, ABS. The most common thickness for the packaging is 1-5 mm with the possibility of forming depth up to 200 mm. Vacuum forming can be used to create a product packaging design that will meet your specifications, and your product’s requirements.

LV: Mēs ražojam pārtikas produktu iepakojumu, kas ir ilgmūžīgs un pieejams. Pirms prototipa izgatavošanas mūsu dizaina speciālisti Jūs izjautās, par to, kādus produktus Jūs vēlaties iepakot, vienu produktu vai iepakojumā paredzēts apvienot vairākus produktus. Minimālā ražošanas tirāža – 100 gab. Iepakojuma ražošanā izmantojam materiālus – PVC, PETT, polistirolu, ABS. Visbiežāk izmantojamais materiāla biezums iepakojuma izgatavošanai

1-5 mm ar formas dziļuma iespēju līdz 200 mm. Vakuuma formēšana var tikt izmantota produkta iepakojuma dizaina radīšanai, kas būs atbilstošs Jūsu un Jūsu produkta prasībām.

RU: Мы производим упаковку для продуктов, которая является долговечной и доступной. Перед созданием прототипа наши специалисты по дизайну сначала спросят Вас о том, какой тип продукта Вы собираетесь упаковать, будь то упаковка для одного определенного продукта или упаковка, объединяющая несколько продуктов. Минимальный тираж производства - 100 шт. В производстве используются материалы – ПВХ, ПЭТГ, полистирол, АБС. Наиболее часто используемая толщина для изготовления упаковки – 1-5 мм с возможностью глубины формования до 200мм. Вакуумное формование может быть использовано для создания дизайна упаковки продукта, который будет соответствовать Вашим требованиям и требованиям Вашего продукта.