WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

ADVERTISING

REKLĀMA | РЕКЛАМА

EN: We produce various three-dimensional promotional items, such as signs, stands, posters, cash trays, light constructions with volume allocation of the product, displays, holders. Each advertising product is developed taking into account the individual characteristics of product type and has a high accuracy of the image and volume. The maximum available format of POS products is A0 (1200 x 800mm). In production are used materials such as PVC, PET, polystyrene, ABS with thickness from 0.2 mm to 5 mm with the possibility of forming depth up to 200 mm.

LV: Mēs izgatavojam dažādus apjomīgus izstrādājumus reklāmas nozarei, tādus kā izkārtnes, plauktus, plakātus, naudas paliktņus, gaismas konstrukcijas ar apjomīgu produkta izvirzīšanu, displejus, reklāmas turētāji. Katrs reklāmas produkts ir izstrādāts, ņemot vērā produktu formāta individuālās īpašības un tam ir augsta attēla un apjoma precizitāte. Maksimālais formāts POS izstrādājumam – А0 (1200 х 800mm). Tiek izmantoti tādi materiāli kā PVH, PET, polistirols, ABS biezumā no 0.2mm līdz 5 mm ar iespēju dziļuma formēšanai līdz 200 mm.

RU: Мы изготавливаем различные объемные изделия рекламного характера, такие как вывески, стойки, плакаты, монетницы, световые конструкции с объёмным выделением продукта, дисплеи, холдеры. Каждое рекламное изделие разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей формата продукции и имеет высокую точность попадания изображения и объёма. Максимальный формат POS изделия – А0 (1200 х 800мм). Используются такие материалы, как ПВХ, ПЭТ, полистирол, АБС толщиной от 0.2мм до 5 мм с возможностью глубины формования до 200 мм.