WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

INDUSTRIAL PACKAGING

INDUSTRIĀLAIS IEPAKOJUMS | ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УПАКОВКА

EN: We produce industrial packaging for industrial and technical needs - various pallets, trays, transport containers for parts, blister, correx, individual packaging for complicated products, printed or not. The minimum production run is 100 pcs. In production are used materials, such as PVC, PET, polystyrene, ABS. The most common thickness for the packaging is 1-5 mm with the possibility of forming depth up to 200 mm.

LV: Mēs ražojam industriālo iepakojumu, kas paredzēts rūpnieciskajām un tehniskajām vajadzībām – dažādas paletes, paplātes, detaļu konteinerus transportēšanai, blisterus, korrex, individuālu iepakojumu sarežģītiem izstrādājumiem, ar druku vai bez. Minimālā ražošanas tirāža – 100 gab. Ražošanā izmantotie materiāli – PVH, PET, polistirols, ABS. Visbiežāk izmantojamais materiāla biezums iepakojuma ražošanā – 1-5 mm ar iespēju dziļuma formēšanai līdz 200 mm.

RU: Мы производим индустриальную упаковку для промышленных и технических нужд – различные поддоны, лотки, транспортные емкости для деталей, блистер, коррекс, индивидуальная упаковка под сложное изделие, с печатью и без. Минимальный тираж производства – 100 шт. В производстве используются материалы – ПВХ, ПЭТ, полистирол, АБС. Наиболее часто используемая толщина для изготовления упаковки – 1-5 мм с возможностью глубины формования до 200мм.