WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

MOLD PRODUCTION

FORMU RAŽOŠANA PLASTIKĀTU VAKUUMA FORMĒŠANAI ПРОИЗВОДСТВО ФОРМ ДЛЯ ТЕРМОФОРМОВАНИЯ ПЛАСТИКОВ

EN: One of the cycles of production with 3D relief is the production of molds for vacuum forming of plastics. For manufacturing most frequently used a special model plastic, which characteristics are well suited for both the production of molds and the vacuum forming process. The maximum size of the form is 800 x 1200mm. Such materials as MDF (Medium Density Fibreboard) and aluminum can also be used.

LV: Viens no produkcijas ražošanas cikliem ar 3D reljefu, ir formas izgatavošana plastikātu vakuuma formešanai. Izgatavošanai visbiežāk izmanto īpašu plastikāta modeli, kura īpašības ir labi piemērotas formu ražošanai, kā arī formēšanas procesā. Maksimālais formas izmērs – 800 х 1200mm. Formas izgatavošanai var tikt izmantoti arī tādi materiāli kā MDF un alumīnijs.

RU: Одним из циклов производства продукции с 3D рельефом, является изготовление форм для вакуумного формования пластиков. Для изготовления чаще всего используется специальный модельный пластик, свойства которого хорошо подходят как для производства форм, так и процесса формования. Максимальный размер формы – 800 х 1200мм. Также могут использоваться такие материалы, как МДФ и алюминий.