WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

QUESTIONS - ANSWERS

JAUTĀJUMI – ATBILDES | ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

EN: We are real manufacturers of 100% cycle on thermoforming. The best way to contact us on any matter is to write a letter to info@uzlex.eu. Describe in free form your interests and wishes and we will do our best to answer your questions in a very short time.

To obtain more information on our forming technology, visit:

Web: http://vf.uzlex.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cfmC6B4TCDc

Instagram: https://www.instagram.com/3d.maps.publisher/

Implementation timeframe:

We have all the equipment in our production and we can provide you with services in a short time. Our technological park of equipment and technologies includes:

Research and development Department;

CNC machinery;

Converting center;

Slitting machinery;

Printing house – UV, offset, silkscreen;

Vacuum Forming machinery;

All technical types of materials cutting.

Please, contact us on any matter – info@uzlex.eu

LV: Mēs esam reāli ražotāji ar 100% ciklu termo-formēšanā. Labākais veids sazināties ar mums par jebkuriem jautājumiem – uzrakstīt vēstuli uz info@uzlex.eu. Aprakstiet brīvā formā Jūsu intereses un vēlmes, un mēs tuvākajā laikā sazināsimies ar Jums, lai apspriestu jautājumus.

Par mūsu vakuuma formēšanas tehnoloģiju varat apskatīties:

Web: http://vf.uzlex.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cfmC6B4TCDc

Instagram: https://www.instagram.com/3d.maps.publisher/

Realizācijas termiņš:

Mums ir viss ražošanas aprīkojums un mēs varam Jums nodrošināt pakalpojumu sniegšanu īsā termiņā. Mūsu tehnoloģisko iekārtu daudzveidība un tehnoloģijas iekļauj sevī:

Zinātnisko pētījumu nodaļa;

Frēzēšanas iekārta;

Konvertinga centrs;

Iekārta ruļļu griešanai;

Drukas iekārtas – UV, offset, sietspiedes;

Iekārtas vakuuma formēšanai;

Visi tehnoloģiskie tipi materiālu griešanai;

Sazinieties ar mums par jebkuriem Jums interesējošiem jautājumiem – info@uzlex.eu

WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

RU: Мы реальные производители 100% цикла по термоформованию. Лучший способ связаться с нами по любым вопросам – написать письмо на info@uzlex.eu. Опишите в свободной форме Ваши интересы и пожелания и мы в кротчайшие сроки свяжемся с Вами, чтобы обсудить вопрос.

Онашей технологии вакуумного формования можно посмотреть:

Web: http://vf.uzlex.eu/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cfmC6B4TCDc

Instagram: https://www.instagram.com/3d.maps.publisher/

Срок реализации:

Мы имеем всю технику в своём производстве и можем в короткие сроки обеспечить Вас услугами. Наш технологический парк оборудования и технологий включает в себя:

Отдел научно-исследовательских работ

Фрезеровальное оборудование

Конвертинговый центр

Оборудование для слиттинга

Печатное оборудование – УФ, оффсет, шелкография

Оборудование для вакуумного формования

Все технологические типы резки материалов

Свяжитесь с нами по любым интересующим вопросам – info@uzlex.eu