WE CREATE 3D VACUUM FORMING TECHNOLOGY

WOBBLERS. POS MATERIALS

VOBLERI. POS MATERIĀLI | ВОБЛЕРЫ. POS МАТЕРИАЛЫ

EN: Three-dimensional wobblers for points of sales are manufactured using vacuum forming technology. We carry out the entire production cycle of 3D products - starting from creation of 3D wobbler model and ending with a production of the finished product. There is also the possibility of manufacturing small runs. To get high image detailing, our production uses a special PVC material with thickness from 0.2 to 0.5 mm.

LV: Ar vakuuma formēšanas palīdzību izgatavojam apjomīgus voblerus tirdzniecības vietu noformēšanai. Mēs veicam visu ražošanas ciklu 3D produkcijai – no 3D voblera modeļa izgatavošanas līdz tirāžas gatava produkta ražošanai. Iespējams izgatavot mazas tirāžas. Lai iegūtu augstu attēla detalizāciju mēs ražošanā izmantojam speciālus PVH materiālus, biezumā no 0.2-0.5 mm.

RU: С помощью технологии вакуумного формования изготавливаются объёмные воблеры для оформления мест продаж. Мы осуществляем весь цикл производства 3D продукции – от создания 3D модели воблера до тиражированного производства готового изделия. Возможно изготовление малых тиражей. Для получения высокой детализации изображения, наше производство использует специальный ПВХ материал, толщиной от 0.2-0.5мм.