VACUUM FORMING MACHINERY PRODUCTION AND SERVICES

Manufacture of equipment and products-Vacuum Forming

WE MANUFACTURE VACUUM FORMING MACHINERY & PROVIDE VACUUM FORMING SERVICES | MĒŠ RAŽOJAM VAKUUMFORMĒSANAS IEKĀRTAS UN SNIEDZAM VAKUUMFORMĒŠANAS PAKALPOJUMUS

WMT Baltic Ltd. | 166b A.Deglava str., Riga, LV-1021, Latvia | T. +371 67800826 | info@uzlex.eu

About Us